mei 2015: A & D Teken- en Adviesbureau samen verder met Aelmans Adviesgroep

De wet- en regelgeving voor de agrarische sector wijzigt voortdurend en wordt steeds complexer, zeker in Brabant. Alvorens een vergunning verleend kan worden, moeten steeds meer aspecten in kaart gebracht worden. Dit vereist, naast een verdieping van de kennis, een steeds verdergaande specialisatie op diverse gebieden. Ons bureau heeft daarom sinds half mei 2015 haar krachten gebundeld met de Aelmans Adviesgroep. Voor onze klanten verandert er in principe niets: we blijven dat kleinschalige, klantgerichte teken- en adviesbureau met een praktische inslag. Voortaan is er echter extra ondersteuning door specialisten in andere disciplines waar Aelmans Adviesgroep sterk in is, zodat we een ondernemer een totaalpakket voor zijn bedrijfsvoering kunnen bieden. Kortom: een compleet dienstverleningspakket met korte lijnen tussen de diverse kennisgebieden, een win-win situatie voor de klant, voor A & D Teken- en Adviesbureau en voor Aelmans Adviesgroep.

Meer informatie over Aelmans Adviesgroep vindt u op www.aelmans.com. Meer informatie over A & D Teken- en Adviesbureau vindt u hieronder en verder op deze site.

A & D Teken- en Adviesbureau is een bureau waar persoonlijke betrokkenheid hoog in het vaandel staat en waar altijd geprobeerd wordt de mogelijkheden van de ondernemer zo optimaal mogelijk te benutten. Bij A & D Teken- en Adviesbureau kunt u terecht voor al het teken-, regel- en advieswerk wat om de hoek komt kijken bij een omgevingsvergunning (activiteit: bouw- en/of milieuvergunning). Hierbij maakt het niet uit of u een nieuw bedrijf wilt stichten of een bestaand bedrijf uit wilt breiden of anderszins wilt wijzigen. A & D Teken- en Adviesbureau heeft zich gespecialiseerd in alle regeltjes en wetten die ons land kent op bouw- en milieugebied. Alhoewel deze regels en wetten voor iedereen gelden zijn de mogelijkheden per locatie toch anders, afhankelijk van de exacte ligging van het bedrijf in de omgeving, het bestaande bouwblok, het geldende bestemmingsplan etc. A & D Teken- en Adviesbureau kent alle ins en outs en kan samen met u de beste opties op een rijtje zetten zodat het maximaal mogelijke uit uw bedrijf wordt gehaald!

A & D Teken- en Adviesbureau verzorgt het advies- n het tekenwerk, waardoor u niet met meerdere bedrijven om de tafel hoeft en de gehele omgevingsvergunning (bouwen, milieu en ruimte) in n keer bij de gemeente ingediend kan worden.

Alhoewel wij ons hoofdzakelijk richten op de agrarische sector kunnen ook andere bedrijven (MKB) n particulieren bij ons terecht voor tekenwerk en hulp op bouw- en milieugebied.

In feite is A & D Teken- en Adviesbureau een noodzakelijk tussenstation tussen bedrijf/particulier en overheid, waardoor uw kansen volledig benut en mogelijke problemen vroegtijdig ondervangen worden. U als ondernemer hoeft zich het hoofd niet te breken over allerlei administratieve details, maar u kunt zich bezig houden met het uitoefenen van uw eigenlijke vak. A & D Teken- en Adviesbureau neemt u nl. de zorg voor een vergunning uit handen. Wij zijn uw aanspreekpunt voor de overheid. Door onze jarenlange ervaring zijn wij bekend met de specifieke werkwijze van uw gemeente, waardoor uw vergunningsaanvraag op een snelle en overzichtelijke wijze kan worden afgehandeld.

Kijkt u rustig eens rond op onze site. Mocht u meer over ons of over w mogelijkheden willen weten dan kunt u het beste even contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!

Wij zijn bereikbaar op 06-55898924 of op ons e-mail adres: info@aendadvies.nl