Wilt u bouwen, verbouwen, uitbreiden of veranderen: wij bekijken wat uw mogelijkheden zijn, verzorgen de complete aanvraag omgevingsvergunning inclusief tekeningen en alle benodigde formulieren en zijn uw aanspreekpunt voor alle overige vragen van en richting de overheid.

Belangrijk bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning is de voorbereiding. Een goed vooroverleg met uw gemeente, en bijvoorbeeld ook uw buren, kan van groot belang zijn voor de verdere procedure. Het is zaak al zo vroeg mogelijk eventuele knelpunten op te sporen (o.a. ligging bedrijf ten opzichte van de omgeving, bestemmingsplan, welstandseisen, sloopvergunning, etc.) en deze samen met de gemeente te bespreken. In de beginfase zijn er dan nog voldoende mogelijkheden om op verschillende zaken in te spelen of de aanvraag te wijzigen. Ook wordt voor uzelf snel duidelijk of een aanvraag soepel kan verlopen of dat er moeilijkheden zullen ontstaan.

A & D Teken- en Adviesbureau kent de regels, wetten en werkwijze van de overheid en kan derhalve uw professionele sparringpartner zijn en u veel werk uit handen nemen. We hebben het dan over de wet- en regelgeving waar uw interesses waarschijnlijk niet liggen, maar waarin wij gespecialiseerd zijn! Wij zijn op de hoogte van de laatste (beleids)ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van bouw- en milieuregelgeving en kunnen u derhalve toekomstgericht adviseren.

Mocht u geen vergunning nodig hebben maar kunnen volstaan met een melding, mocht u vragen hebben over bouwblok, mogelijk aantal te houden dieren, ammoniak, geur, fijn stof, afvalwater, emissiearme huisvesting, ruimtelijke ordening, emissiepunt, of wat dan ook: A & D Teken- en Adviesbureau is voor uw vragen een vertrouwd adres!