Onze tekenaars hebben reeds jarenlang ervaring met het tekenen van allerlei gebouwen. Of het nu gaat om het tekenen van een woning, een compleet nieuw bedrijf of het aanbrengen van een kleine verandering in een reeds bestaande tekening A & D Teken- en Adviesbureau kan het voor u regelen.

A & D Teken- en Adviesbureau is bekend met alle eisen die door gemeenten en andere overheden aan woningen, stallen, loodsen, schuren, etc. gesteld worden zodat deze meteen in de tekening verwerkt kunnen worden. Wij verzorgen de complete tekeningen, incl. plattegrond, doorsnede, details, renvooi, etc. etc. kortom alles wat nodig is om de gemeente van de juiste informatie te voorzien en de omgevingsvergunning (bouwen, milieu en ruimte) zonder problemen te verkrijgen.

Een tekening zal altijd eerst in concept aan u voorgelegd worden zodat deze nog met u doorgesproken en, indien nodig, aangepast kan worden.

 

loods varkensstal woonhuis
rundveestal rundveestal rundveestal
pluimveestal