Iedere ondernemer die wil investeren in zijn bedrijf en denkt aan uitbreiding/wijziging/verplaatsing krijgt te maken met een behoorlijke portie aan Wet- en regelgeving. In veel gevallen is dit voor een individuele ondernemer niet meer bij te benen omdat de overheid de ene wijziging na de andere doorvoert.

A & D Teken- en Adviesbureau heeft vanaf het begin alle wetswijzigingen op de voet gevolgd en beschikt derhalve over een ruime kennis en ervaring. A & D Teken- en Adviesbureau kan u vertellen met welke Wet- en regelgeving u rekening moet houden en wat binnen deze wetten mogelijk is. Denk bijv. aan:

 • Omgevingsvergunningen (bouwen, milieu en ruimte)
 • Geur-, ammoniak(depositie)- en fijn stofberekeningen
 • V-stacks vergunning en gebied
 • Verordening ruimte 2014 (Provincie Noord-Brabant)
 • Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)
 • Activiteitenbesluit
 • Bestemmingsplan
 • Wet op de Ruimtelijke ordening
 • MER (aanmeldingsnotitie Milieu-effecten rapportage)
 • IPPC-richtlijn
 • Natuurbeschermingswet
 • Geluidshinder

Heeft u vragen over de complexe Wet- en regelgeving: neemt u dan contact met ons op!